Program GALATI vitis

Krátky návod na použitie programu GALATI vitis (PDF)

Program na prognózu chorôb viniča a riadenie ochrany:

  • Vyhodnotenie infekčného tlaku peronospóry, múčnatky a plesni sivej
  • Termín postreku
  • Výber prípravkov

GALATI vitis na základe informácie o počasí (priemerná teplota a zrážky) a ošetrenia predchádzajúci týždeň a predpokladanej fenofázy v aktuálnom týždni určí infekčný tlak chorôb a navrhne postrek. Program zohľadňuje citlivosť odrôd, klímu a citlivosť polohy vinohradu.

GALATI vitis sa používa už od roku 1992 na Slovensku, v Česku a v Maďarsku. V roku 2000 bol vrámci projektu Phare na tému Rozvoj vinohradníctva Južnej Moravy použitý na veľkoplošnú prognózu a signalizáciu ochrany viniča v okresoch Břeclav a Znojmo a časť Hodonínska.

Program na prognózu a signalizáciu je súčasťou integrovanej ochrany viniča. Aby sme podporili rozšírenie integrovanej ochrany v našom regióne, rozhodli sme sa program prepracovať do internetovej podoby a zadarmo ho sprístupniť našim vinohradníkom.

Pestovanie a ochrana viniča


Gašpar Vanek.

26. júla 2016

V nádeji na vzkriesenie Vám oznamujeme, že milovaný manžel, otecko, nagypapa, brat

GAŠPAR VANEK

po ťažkej chorobe dňa 22. júla 2016 v tichosti posledný raz vydýchol.


Fytoplazmy hrozia, čo máme robiť?

9. júna 2016

Počujeme, čítame o zlatom žltnutí viniča, fytoplazmóz, pokúsme sa zhrnúť o čo ide, ako rozlíšiť, čo máme a môžeme urobiť my, ako vinohradníci, a čo je v kompetencii štátnych orgánov.


Jarné mrazové škody

29. apríla 2016

Jarné mrazy pred niekoľkými dňami spôsobili značné škody, najmä na južnom Slovensku. Na niektorých lokalitách sa očakávajú veľmi výrazné škody.


Pozor na možný požer očiek viniča

5. apríla 2016

Za určitých meteorologických podmienok môže dôjsť k masovému vyžieraniu očiek. Kontrolujme vinohrad a zakročme včas.


Ochranársky kalendár a prípravky na rok 2016

3. apríla 2016

Aktualizovaný Ochranársky kalendár na rok 2016 - schéma celoročnej ochrany viniča pre rok 2016 a Zoznam prípravkov na integrovanú ochranu viniča v Slovenskej republike


Aktuálne postrehy v EKO-ochrane viniča

12. marca 2016

Chystajú sa zmeny v EKO-ochrane, zákaz používania prípravku Alginure pre vinohradníkov, registrovaných v EKO-pestovaní viniča.


Začína vinohradnícka sezóna 2016

8. marca 2016

V marci sa zobúdza vinohrad do novej sezóny. Je dôležité začať sledovanie meteorologických údajov a fenofázy už teraz.


Pokojné, radostné Vianoce a úspešný Nový rok 2016

20. decembra 2015

Oslávme Vianoce s radosťou, pokojom a ďakovaním za dary života.


Pohľad na ročník 2015

21. novembra 2015

Vegetácia 2015 mala charakter veľmi teplého počasia, s nižšou zrážkovou činosťou, s odlišným rozdelením zrážok v jednotlivých lokalitách. Kvalita hrozna vo väčšine rajónov dosahuje dobrú úroveň. Nezabudnime na jesenné vápnenie.


Pozor na hniloby hrozna

5. septembra 2015

Fenofáza zamäkania, začiatok zrenia hrozna je obdobím vysokej citlivosti hrozna, preto ošetrenie v tejto fáze je základným zásahom, ktorý výrazne ovplyvní zdravotný stav hrozna až do obdobia zberu.


Výživa viniča - ako na to, konkrétne?

6. augusta 2015

Na tejto web-stránke ste mohli veľa čítať o výžive od základných informácií až po konkrétne rady. Záujemca, keď sa rozhodne používať náš systém výživy, často potrebuje i osobné usmernenie. Ako na to?


Škody spôsobené slnečným žiarením

3. júla 2015

Pozor na škody spôsobené slnečným žiarením. Pripravme sa, urobme všetko, aby sme ich zmiernili.


Harmónia výživy viniča cez vegetáciu; ochrana viniča v najzraniteľnejšom období

6. júna 2015

Výživa je aktívna zložka tvorby úrody. Kvalitnou ochranou zabránime devastácii vytvárajúcej sa úrody.


Postreky - ich kvalita - môže byť rozhodujúca pri ochrane viniča

20. mája 2015

Kvalita postrekov môže byť rozhodujúca pri ochrane viniča. Chybou je, ak sa postrekuje rutinne, bez neustálej kontroly kvality postreku aj počas výkonu postrekovania.


Ekologická ochrana viniča

22. apríla 2015

V posledných rokoch sa aj u nás zavádzajú rôzne formy alternatívnej ochrany viniča, najmä Ekologická ochrana viniča. K nej podávame základné informácie - Ochranársky kalendár 2015 - ekologická ochrana (PDF) a Ekologická ochrana podľa GALATI (PDF).


Vinohradnícka sezóna 2015

13. marca 2015

Už teraz sa pripravujeme na blížiace sa vegetačné obdobie. Vývin chorôb v priebehu vegetécie ovplyvňuje počasie už od marca. Sledujme meteorologické údaje počnúc mesiacom marec.


Ochranársky kalendár na rok 2015

6. februára 2015

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča pre rok 2015 (PDF)


Pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2015

13. decembra 2014

Pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový rok 2015 prajeme všetkým našim priateľom a priaznivcom. Prajeme krásne Vianočné sviatky, radostnú oslavu lásky a porozumenia v rodine, na pracovisku a vo svojom okolí.


Predčasný hromadný opad listov

5. decembra 2014

Opad listov v auguste, začiatkom septembra prekvapil v niektorých regiónoch či obciach vinohradníkov. Príčinou mohla byť červená spála.


Zimné práce vo vinohrade

22. novembra 2014

Obdobie po opadutí listov viniča, prípadne po prvých mrazoch treba využiť na práce, ktoré môžu byť rozhodujúce pre budúcu sezónu, ale aj ďalší vývoj vinohradu.


Starajme sa o výživu, prírodzenú odolnosť vinohradov

4. októbra 2014

V jesennom období čas a prostriedky využime aj na harmonizáciu výživy, a prípravu na zimné obdobie.


Zachráňme najlepšie asimilujúce listy

18. augusta 2014

Popri múčnatke na viacerých lokalitách, peronospóra ohrozuje listy viniča. Ochranu proti hnilobám musíme mať stále na zreteli.


Odber listov pri zamäkaní

1. augusta 2014

Nezabudnime - pri zamäkaní je termín pre druhý odber listov na analýzu, ktorej výsledky potrebujeme k usmerneniu výživy vinohradu.


Ekologická (ne)rovnováha

15. júla 2014

Výraz, ktorý (žiaľ) málokto berie vážne, a na jej úpravu aj málokto koná. No zdá sa mi, že má kľúčový význam, na rapídnom poklese indukovanej rezistencie viniča.


Múčnatka - možnosť alternatívnej ochrany

24. júna 2014

Od vinohradníkov dostávame otázky, ktoré potvrdzujú záujem o možnosti alternatívnej ochrany proti múčnatke. V prípade záujmu treba sa zoznámiť s prípravkami, ktoré sú autorizované (registrované) v kategórií Pomocné prípravky. Pozrime sa na tieto možnosti z hľadiska aktuálnej situácie.


Zelené práce

16. júna 2014

Po dôkladnom podlome uvažujeme najmä o odlistení zóny strapcov. Dobrým, uváženým zásahom môžeme podmienky viniča výrazne vylepšiť, ale pozor - aj pokaziť.


Začiatok júna

9. júna 2014

Dobre zvládnuť ochranu po kvitnutí. Odber listov na analýzu a stanovenie stavu výživy.


Druhá polovica mája

21. mája 2014

Po "teplej" zime aktívne teploty nastúpili skoro, čo zapríčinilo výrazne skorší nástup vegetácie. Z hľadiska patogénov a škodcov tento rok máme pozoruhodné podmienky.


Múčnatku si všímajme hneď od začiatku vegetácie

15. apríla 2014

Vlani na mnohých lokalitách boli problémy s múčnatkou, zima bola bez silných mrazov, a to dáva predpoklady pre skoré a niekde aj silné ohrozenie.


Ešte k vyžieraniu očiek a mladých výhonkov

13. apríla 2014

Vráťme sa ku škodám, ktoré spôsobili húsenice siatice oziminovej, niekde piadivky rôznorožca dubového a iné.


Vyžraté očká, časť úrody môže byť ohrozená

4. apríla 2014

Tento rok patrí medzi tie výnimočné, keď aktivita škodcov predchádza pučanie viniča. Húsenice z očiek vyžierajú zárodky budúcich výhonkov, strapcov. Poškodenie môže mať aj väčšie rozmery, tým aj škody na budúcej úrode.


Začiatok vinohradníckej sezóny 2014

30. marca 2014

Po teplej zime jarné obdobie začalo o tri týždne skôr, ako zvyčajne. Nevieme, čo nás čaká ešte v následnom období. Treba sa pripraviť dôkladne na vegetačnú sezónu.


Udržovacie vápnenie vinohradov

7. marca 2014

Vráťme sa k múdrostí našich predkov: vápnime vinohrad každoročne.


Úprava krov v zimnom období - amputácia uhynutých a zanedbaných častí krov

14. februára 2014

Uhynuté kry, resp. kry napadnuté patogénmi spôsobujúcimi ESCA syndróm, či kry trpiace eutypiózou, stolburom, ktoré sme cez vegetáciu označili, ošetríme opravnou amputáciou napadnutých, či nekróznych častí.


Ochranársky kalendár 2014

22. januára 2014

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča pre rok 2014 (PDF)


Prianie k Sviatkom pokoja a radosti a k Novému roku 2014

23. decembra 2013

Prianie k Vianociam, sviatkom pokoja a radosti, keď myslíme na tých, ktorí svojou láskou a dobrotou obohacujú naše životy


Hodnotenie sezóny 2013

28. októbra 2013

egetačné obdobie 2013 prináša výsledky, ktoré sú odrazom prírodných podmienok, kvality výsadieb, a v neposlednom rade kvality a vysokej odbornosti našej práce.


Aktuálne v septembri

5. septembra 2013

Sezóna prináša od začiatku prekvapenia, neobvyklé situácie. Jednak v meteorológií, ako robiť ochranu, a teraz v oberačke, kedy obrať ktorú odrodu.


Druhý termín odberu listových vzoriek

8. augusta 2013

Fenofáza zamäkania nám pripomína termín druhého odberu listových vzoriek. Nezabudnime odobrať listy na optimalizáciu výživy.


Slnečný úpal a spála

2. augusta 2013

Po období ochladenia a následne tropických dní možno očakávať poškodenie strapcov úpalom.


Ochrana viniča vo fenofázach nárastu bobúľ

4. júla 2013

Často extrémne, premenlivé a lokalitne rozdielne počasie kladie vysoké nároky na kvalitnú ochranu viniča


Výživa viniča draslíkom a dusíkom

20. júna 2013

Optimalizácia pomeru N/K vo viniči v jednotlivých fenofázach je veľmi dôležitá pre produkciu kvalitného hrozna, ale aj pre zvýšenie odolnosti viniča voči chorobám.


Odber listových vzoriek

Prvý odber listov na analýzu

11. júna 2013

Upozorňujeme na blížiaci sa termín na odber listov k analýzam živín. Odber treba urobiť pri plnom kvitnutí, samozrejme podľa odrôd, keď tá - ktorá odroda kvitne.


Peronospóra hrozí

28. mája 2013

Súčasný ráz počasia na niektorých lokalitách vyhovuje prepuknutiu peronospóry. Vo fenofázach 2 a 3, keď program GALATI Vitis upozorňuje na silné ohrozenie peronospórou, používajte na postrek intenzívny prípravok.


Druhá polovica mája

23. mája 2013

Vegetácia sa neskoro prebudila, teraz však "doháňa". Nezabúdajme na včasné opatrenia v ochrane, výžive, zelených prácach, ošetrovaní pôd a inde.

Ochranársky kalendár 2013

25. marca 2013

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča pre rok 2013 (PDF)


Vinohradnícka sezóna 2013

19. marca 2013

Napriek vrtkavému počasiu je tu jar. S najväčšou vážnosťou robme všetko, čo vinohrad potrebuje, aby nám mohol do jesene poskytnúť očakávanú krásnu úrodu.


Zimný rez viniča

23. februára 2013

Uvážený zimný rez je potrebný pre vytvárenie základu kvalitnej úrody. Zimný rez radíme k nadôležitejším pracovným postupom vo vinohrade.

  Ďalšie články...

Integrovaná ochrana

Ochranársky kalendár 2016 - integrovaná ochrana - Schéma celoročnej ochrany viniča (PDF)

Zoznam prípravkov na integrovanú ochranu viniča v Slovenskej republike (PDF)

Zoznam prípravkov na integrovanú ochranu viniča v Českej republike (PDF)

Smernice pre Integrovanú produkciu hrozna (PDF)

Ekologická ochrana

Ochranársky kalendár - ekologická ochrana - Schéma celoročnej ochrany viniča (PDF)

Ekologická ochrana podľa GALATI (PDF) - Autorizované prípravky na ochranu rastlín a pomocné prípravky, resp. ich kombinácie používané v ekologickej ochrane, odporúčané v priebehu roka podľa prognózy GALATI vitis


Pestovanie a ochrana

Vírusové choroby (PDF)

Fenofázy BBCH (PDF)

Živiny (PDF)

Fyziologické poruchy (PDF)Táto stránka vyzerá oveľa krajšie v prehliadači, ktorý podporuje web štandardy, ale je čitateľná v akomkoľvek prehliadači, či internetovom zariadeni.