Typhlodromus pyri

8. júna 2006

Typhlodromus pyri je dravý roztoč, ktorý v rámci Integrovanej a Ekologickej (biologickej) ochrany viniča zaisťuje ochranu proti roztočom a roztočcom.

Typhlodromus pyri

Draví roztoči z čeľadí Phytoseiidae (kde patrí aj Typhlodromus pyri), Anystidae a Tydeidae sa bežne vyskytujú v prírode. Do času, keď ešte bola ekologická rovnováha všade v prírode, boli dravé roztoče i vo vinohradoch. Dravé roztoče udržiavali populácie fytofágnych (t.j. na rastlinnú potravu špecializovaných), teda pre vinič škodlivých roztočov a roztočcov na hranici, kedy ešte nespôsobili citeľné škody (prah hospodárskej škodlivosti). Nárastom chemizácie dravé roztoče boli vyhubené natoľko, že dnes vo vinohrade s tzv. konvenčnou ochranou (brutálna chemická ochrana) tieto dravé - pre vinohradníka užitočné roztoče, už takmer nenachádzame. Teda v takom vinohrade nemôžu plniť ich prírodou naprogramovanú funkciu - znižovanie počtu (redukovanie) fytofágnych roztočov.

Vďaka vynikajúcemu entomológovi Dr. Hluchému sa môžeme vrátiť k rovnovážnemu stavu roztočovitých vo vinohradoch a introdukciou t.j. nasadzovaním do vinohradu človekom vyselektovaného kmeňa dravého roztoča Typhlodromus pyri kmeň Mikulov (Typhlodromus pyri), znovu máme príležitosť nechať samotnej prírode redukovať populácie roztočov a roztočcov na neškodnú mieru. Je to však možné iba v podmienkach Ekologickej a Integrovanej ochrany, kde sa nepoužívajú vysoko toxické prípravky ktoré likvidujú užitočné organizmy(!)

Prečo sa populácia dravého roztoča Typhlodromus pyri môže udržať, rozmnožovať a teda vytvoriť prírodzenú súčasť fauny vo vinohrade?

Je to vďaka vytrvalej, cielenej selekčnej práci v rámci populácie Typhlodromus pyri - nazývaný ako kmeň Mikulov, ktorý je odolný voči väčšine pesticídov - prakticky voči všetkým tým pesticídom, ktoré sú povolené pre používanie na ochranu rastlín v Ekologickej a Integrovanej produkcii.

Využívaním dravého roztoča Typhlodromus pyri vo vinohrade môžeme postupne pripraviť podmienky na to, aby chemické akaricídy neboli potrebné v ochrane vinohradu. Tým sa približujeme k zásade aktivít za trvale udržateľný rozvoj, k dosiahnutiu ekologickej rovnováhy. Nasadenie a udržiavanie dravého roztoča Typhlodromus pyri vo vinohrade je zodpovedné konanie (Responsible care) zo strany vinohradníka, ku ktorému sa zaväzujú všetci tí vinohradníci, ktorí sú za ekologickú a integrovanú produkciu.

Charakteristika

Typhlodromus pyri

Vzhľad: Drobný roztoč pleťovobielej farby o veľkosti 0,5-0,7 mm. Väčšinou sa zdržiava na rube listu v okolí hlavných žíl.

Typhlodromus pyri

Bionómia: Oplodnené samičky prezimujú v prasklinách kôry, na kmieniku a na dvojročnom dreve viničového kra. Na jar pri teplotách nad 10 - 12oC sa začínajú samičky aktivizovať. Živia sa rôznymi skupinami roztočov - korisť vyciciavajú. V období nedostatku základnej potravy sú schopné populáciu udržať tým, že ich doplnkovou potravou môže byť napr. peľ kvitnúcich burín, podhubie a spóry rôznych húb, napr. aj múčnatky viniča. V prípade nedostatku koristi či náhradnej potravy sú schopné i dlhodobo hladovať, čo je dôležité z hľadiska ich prežitia.

Typhlodromus pyri

Význam: Typhlodromus pyri je schopný udržať roztočca ovocného, roztočca chmeľového a hálkovca viničového, spôsobujúceho kučeravosť - akarinózu a čiastočne aj vlnovníka viničového spôsobujúceho plstnatosť viniča pod prahom hospodárskej škodlivosti.


Metodika ochrany

  • Nasadenie a vypustenie bionomicky a toxikologicky definovanej populácie roztoča Typhlodromus pyri (asi 10000 - 20000 kusov na 1 ha)
  • Rozmnoženie Typhlodromus pyri na počet, pri ktorom pripadá asi 1 kus na 1 list, t.j. množstvo, ktoré je schopné zaručiť pri normálnej situácii spoľahlivú biologickú ochranu proti roztočcom a hálkovcom už v druhej sezóne po ich nasadení a vypustení - introdukcii. Potom už biologická ochrana proti roztočom a roztočcom škodiacim na viniči, naplno a trvale funguje.
  • Bezpodmienečne treba prísne dodržiavať všetky odporúčania dodavateľa dravého roztoča, najmä výber používaných netoxických pesticídov.
  • Kontrola populačnej hustoty dravého roztoča vo vinohrade- aspoň dvakrát cez vegetačné obdobie
  • Kvalitné uskutočnenie agrotechnických prác - odburinenie, prípadne mulčovanie tak, aby sa roztočec chmeľový nepremnožil na burinách pod krami viniča tak, aby tento škodca potom neprešiel na vinič.
Typhlodromus pyri

Ochrana a podpora: pre prežitie dravých roztočov Typhlodromus pyri vo vinohrade, je najdôležitejšie používanie vhodných prípravkov na ochranu rastlín. Aj jediná aplikácia veľmi toxického pesticídu môže spôsobiť kompletné vyhynutie introdukovanej populácie Typhlodromus pyri. Preto treba dodržať zásady výberu pesticídov aj z hľadiska toxikológie. Zásadne nepoužívame pyretroidné prípravky a tzv. ťažké organofosfáty. Treba dodržať aj zásady obmedzení v počte postrekov za vegetačné obdobie (V Zozname prípravkov na tejto web-stránke nájdete v poslednom stĺpci obmedzenia jednak z hľadiska toxikologického voči Typhlodromus pyri, jednak z hľadiska možného vytvorenia rezistencie). Dôležité obmedzenia sú najmä vtedy, keď prípravok obsahuje účinnú látku zo skupín, napr. dithiokarbamáty - možno použiť v Integrovanej ochrane maximálne 2x za vegetačné obdobie (Dithane.., Polyram WG, Acrobat MZ, Ridomil GOLD MZ, Mikal M, Curzate M, Cabrio Top a i.).

Vyhynutú populáciu možno nahradiť, avšak len novou introdukciou Typhlodromus pyri.ckej) ochrany vinTáto stránka vyzerá oveľa krajšie v prehliadači, ktorý podporuje web štandardy, ale je čitateľná v akomkoľvek prehliadači, či internetovom zariadeni.