Aktuálne k ochrane viniča - začiatok augusta

13. augusta 2012

Tento rok bol doteraz bez väčších epidemických výskytov chorôb na viniči, no máme pred sebou ešte časť leta a dlhú jeseň. Pozrime sa na jednotlivé choroby:

Peronospóra viniča

Zatiaľ nebol pozorovaný významný výskyt na strapcoch. Po výdatnejších zrážkach však dochádza k výskytom peronospóry na koncoch letorastov a na zálistkoch.

Už obdobie vysokej citlivosti strapcov máme za sebou. Napadnutie bobúľ ešte môže nastať cez strapinu a stopky bobúľ. Skúsenosti z posledných desaťročí ukazujú, že koncom augusta, začiatkom septembra peronospórou býva ohrozená listová plocha, väčšinou na zálistkoch, niekedy aj na starších listoch. Musíme si uvedomiť dôležitosť listovej plochy až po ich prírodzený opad. Preto v druhej polovici vegetácie cieľom ochrany musí byť: uchrániť listy od peronospóry a múčnatky. Pre kvalitu úrody najmä neskorých odrôd rozhoduje každý list. Preto ich chránime.

postrek viniča

S ochranou počítame podľa lokalít, podľa meteorologických podmienok. Pri slabšom ohrození na neskorých odrodách môžeme ešte použiť folpetové prípravky, ktoré obmedzujú výskyt aj botrytídy, či bielej hniloby. Pri silnom ohrození, pri očakávaní výdatných zrážkok a pri výskyte poškodení, ešte môžeme použiť kombinované fungicídy ( napr. Pergado F, Fantic F, Profiler WG, Melody Combi WG, Aliette Bordeaux, Ridomil GOLD Plus, Forum FP, Quadris Max, Cabrio Top, Eclair 49 WG, Curzate Gold, Micexanil, Tanos 50 WG, Acrobat MZ WG, Dimorph 90). Na posledné ošetrenie proti peronospóre odporúčame použiť meďnaté fungicídy (napr. Flowbrix, Cuprocaffaro, Cuprocaffaro Micro, Cuproxat SC, Kuprikol 50, Champion 50 WP, Copac, Champ Flow, Funguran či Kocide 2000). Dobre chránia aj staré listy. V systéme IP treba dodržať limit množstva medi - 2 kg/ha/rok (Smernice pre Integrovanú produkciu hrozna)

Múčnatka viniča

V poslednom období na niektorých lokalitách sa objavujú aj významné výskyty múčnatky. U neskorých odrôd ešte môžu byť poškodené aj strapce. Neskôr, keď v období zrenia sa končí nebezpečie nového napadnutia strapcov, zameriame sa na ochranu listov.

Ochrana neskorých odrôd môže vyžadovať ešte ošetrenie intenzívnymi prípravkami (napr. Falcon 460EC, IQ-Crystal, Talendo 20EC, Vivando), alebo strobilurínovými prípravkami, či ich kombináciami (napr. Zato 50WG, Quadris Max, Discus, Cabrio Top, Collis, Eclair 49WG). K ošetreniu ohrozených vinohradov možno použiť prípravky na báze elementárnej síry (Thiovit JET, Kumulus WG, Sulikol K, Cedrus IRA) alebo methyldinocapový prípravok (Karathane New), alebo azolov (napr. Bumper 25EC, Topas 100EC, Domark 10EC, Horizon 250EW, Lynx, Ornament 250EW, Tebu 250, Propicol, Brio 250EC, Punch 10EW, Talent, Q-Bucon), alebo zmesný prípravok (Shavit F), ktorý chráni aj od peronospóry, botrytídy, či bielej hniloby. Osvedčilo sa pri silnom ohrození múčnatkou použiť kombinovaný postrek azol+síra. Oba prípravky v predpísaej plnej dávke. V tomto roku je registrovaný aj biologický prípravok AQ-10. Jeho použitie poskytuje spoľahlivú ochranu, vyžaduje osobitý prístup aplikácie (inštrukcie na etikete).

Pleseň sivá - botrytída

Až po fenofázu zamäkania používajme proti botrytíde prípravky s kombinovaným účinkom proti peronospóre, či múčnatke + účinkom proti hnilobám - botrytíde a bielej hnilobe: strobiluríny (napr. Zato 50WG, Quadris Max, Discus, Cabrio Top, Collis, Eclair 49WG), či prípravky folpetové alebo zmesné (Shavit F, Folpan 80 WDG), alebo iné kombinované protiperonospórové prípravky s obsahom folpetu.

Od začiatku dozrievania (zamäkanie) sú strapce veľmi citlivé na infekciu botrytídou. Až v tejto fenofáze je odôvodnené používanie botryticídnych prípravkov. Vyčkajme obdobie, pred príchodom významných dažďových zrážok, kedy môžeme použiť preventívne pôsobiaci botryticíd. Na Slovensku máme registrované štyri botryticídne prípravky: anilínopyrimidínový prípravok Mythos 30SC, resp. anilínopyrimidínový + pyrrolový prípravok Switch 62,5 WG, ktoré sú účinné aj proti bielej hnilobe, môžu sa použiť iba 1x cez vegetačné obdobie. 2x sa môžu použiť botryticídy Teldor 500SC a Cantus. V ČR je registrovaných viac botryticídov, okrem už spomenutých Pyrus 400SC, Thiram Granuflo, Rovral Aquaflo, Solfobenton DC. Pozor na dodržanie ochrannej lehoty (Solfobenton DC - 10 dní; Teldor 500SC, Rovral Aquaflo - 14 dní; Minos, Mythos 30SC, Pyrus 400SC - 21 dní; Thiram Granuflo - 28 dní; Switch 62,5 WG, či Switch - 35 dní). Biologický prípravok Trichomil je vhodný na vyplnenie období ohrozenia strapcov botrytídou, má širšie spektrum použitia bez obmedzení (OL, počet postrekov).

Živočíšni škodcovia

Hálkovec viničový

Treba sledovať výskyt kučeravosti - akarinózy, čo spôsobuje menovaný roztoč. Pokiaľ máme časť vinohradu trvalo silne napadnutú, môžeme v tomto období - začiatkom augusta urobiť letné ošetrenie pred sťahovaním samičiek roztoča do zimných úkrytov. Môžeme použiť akaricídny prípravok Omite 30 W, v ČR Omite 570EW, alebo Sanmite 20WP.

Vlnovník viničový

Napriek silnejúcemu výskytu letné ošetrenie proti plstnatosti, ktorú roztoč spôsobuje, neodporúča sa ošetrenie pre pomerne slabý účinok kontaktne pôsobiacich akaricídov. (Proti roztočom sú osvedčené jarné postreky).

Obaľovače na viniči

Nakoľko sa ukončil let 2. generácie obaľovača mramorovaného a obaľovača pásového, v súčasnej dobe už nie je vhodný termín pre ošetrenie. Ešte sa odporúča sledovanie obaľovača mramorovaného, u ktorého v niektorých rokoch môže byť výrazná aj tretia generácia.

Nezabúdajme na choroby, ktoré spôsobujú čiastočný, či celkový úhyn krov. Sú to napr. drevokazné huby, ESCA a Eutypióza, stolbur na viniči ďalej pozorujme poruchu, ktorá sa v našich vinohradoch rozširuje: vädnutie strapcov.

Súvisiace články:Táto stránka vyzerá oveľa krajšie v prehliadači, ktorý podporuje web štandardy, ale je čitateľná v akomkoľvek prehliadači, či internetovom zariadeni.