Pestovanie a ochrana viniča - archív článkov


Pokojné a radostné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2013

21. decembra 2012

Pokojné a radostné Vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2013 prajeme všetkým našim priateľom a priaznivcom. Prajeme krásne Vianoce, radostnú oslavu lásky a porozumenia v rodine, na pracovisku a vo svojom okolí.


Prehodnoťme stav vinohradu

1. decembra 2012

Každý ker vo vinohrade má nezastupiteľnú hodnotu, preto urobme všetko pre trvalé zachovanie a udržanie zdravia každého kra, schopného produkovať kvalitné hrozno.


Sledujme zdravotný stav hrozna ponechaného na neskoré zbery

13. októbra 2012

Vína z neskorých zberov vyžadujú zdravé hrozno. Prijateľná je iba ušľachtilá forma Botrytis cinerea - tvorí cibéby.


Neskoré zbery, výbery

22. septembra 2012

Veľmi náročné, ale krásne obdobie pre vinohradníka, aj vinára.


Sucho, sucho

8. septembra 2012

Trvale suchý a teplý ráz počasia ovplyvňuje termíny aj kvalitu dozrievania hrozna. Pokúsme sa získať zo suchom postihnutých vinohradov maximálnu možnú kvalitu vína.


Aktuálne k ochrane - koniec augusta, začiatok septembra

26. augusta 2012

Cieľom ochrany koncom augusta a začiatkom septembra je do dlhého obdobia zrenia viniča zaistiť zdravé listy a zdravé strapce. Chráňme aj zálistkové listy.


Odlistenie zóny strapcov

14. augusta 2012

Správnym odlistením zóny strapcov môžeme nielen chrániť hrozno pred hnilobami, ale výrazne ovplyvniť aj kvalitu hrozna a vína.


Aktuálne k ochrane viniča - začiatok augusta

13. augusta 2012

Tento rok bol doteraz bez väčších epidemických výskytov chorôb na viniči, no máme pred sebou ešte časť leta a dlhú jeseň.


Druhý odber listových vzoriek

3. augusta 2012

Vo fenofáze zamäkania nezabudnime odobrať listy na optimalizáciu výživy. Dnes, keď už viem o viacerých vinohradníkoch, ktorí pracujú na optimalizácii výživy pomocou listových analýz, dovoľte, aby som ponúkol metódu rýchleho zistenia stavu výživy (sN, K) vo Vašom vinohrade kedykoľvek v priebehu vegetácie, a tým si nasmerovali výživu v správnom smere.


O výžive viniča trocha ináč

26. júla 2012

Venujme viac pozornosti výžive, ona je aktívnou zložkou vinohradníctva, ktorou môžeme najefektívnejšie dosiahnuť ciele v kvalite i množstve úrody. Mottom mojich úvah o výžive je HARMÓNIA.


Škody jarných mrazov

2. júna 2012

Na niektorých lokalitách prekvapili jarné mrazy. Poškodené kry treba dôkladne ošetriť, aby sa zachránila aspoň časť úrody, ale najmä kry pre budúce roky.


Zvýšenú pozornosť venujme múčnatke

18. mája 2012

Tohoročná vegetácia sa začína vhodnými meteorologickými podmienkami pre rozvoj múčnatky. Ochranu nezanedbávajme, musíme zakročiť hneď od začiatku.


Ochranársky kalendár 2012

2. mája 2012

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča a Zoznamy prípravkov na ochranu viniča (PDF)


Marec - zahajujeme vegetačné obdobie 2012

15. marca 2012

Ešte sa dokončuje rez viniča, ale mali by sme myslieť na sledovanie zrážok, fenofáz - údaje pre program GALATI vitis.


Kontrolujme dôsledky prípadných zimných mrazov

4. februára 2012

Meteorológovia nás upozorňujú na mimoriadne silné mrazy, ktoré neobídu ani naše vinohradnícke trate.


Pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2012

23. decembra 2011

prajeme všetkým našim priateľom a priaznivcom. Prajeme krásne Vianoce, radostnú oslavu lásky a porozumenia v rodine, na pracovisku a vo svojom okolí.


Príznaky bielej hniloby

16. októbra 2011

Babie leto nám robí radosť, podmienky prebiehajú podľa ľudovej múdrosti: "Slnkom sladené, nocou korenené". Tohoročná jeseň je naklonená vinohradníkom a vinárom a nezasväteným poskytuje priam idylu. No nezabúdajme, že zber, určenie termínu tej-ktorej odrody, či parcele si vyžaduje veľkú rozvahu a múdrosť a spolurozhodovanie vinohradníka a vinára. Ročník vyzerá veľmi dobre, no správne rozhodnutia určujú konečnú kvalitu, ozajstnú radosť z dosiahnutých vín.


Prednášky - Letný seminár 2011, Dvory nad Žitavou

8. septembra 2011

Dňa 4. augusta 2011 sa uskutočnil Letný seminár, ktorý ponúkol aktuálne prednášky o zdravotnom stave mladých výsadieb: choroby, diagnóza, možnosti testovania sadencov na choroby, o súčasnej legislatíve a priniesol i námety, čo robiť pri hromadnej degenerácii a hynutí krov v mladých výsadbách.


Letný odborný seminár 2011
Mladé výsadby z hľadiska zdravotného stavu

7. júla 2011

Opäť sa stretneme v Dvoroch n/Ž. na tradičnom letnom seminári 4. augusta 2011.


Ochrana viniča - po odkvitnutí

11. júna 2011

Každý rok má svoje špecifiká aj pri ochrane viniča. Stratégia ochrany voči obligátnym patogénom a škodcom sa líši v závislosti od rozvoja infekcií. Jednotlivé ročníky sa líšia tiež aj vo výskyte málo početných poškodení fyziologickými poruchami, či inými škodlivými činiteľmi.


Máj 2011 - ochrana, výživa

7. mája 2011

Začiatok tohoročnej vegetácie sa prejavuje suchým rázom počasia so striedavými teplotami. Treba rátať so zvýšeným nebezpečím, vinič ohrozuje múčnatka. Dbajme aj o harmonickú výživu.


Začína vinohradnícka sezóna

15. marca 2011

V marci sa zobúdza vinohrad do novej sezóny. V programe GALATI vitis začíname so zadávaním údajov ešte v týždni, keď trvá fenofáza zimného kľudu, aby mohol program určiť charakter roka - či máme očakávať peronospórový alebo múčnatkový rok.


Prednášky z odborného seminára
február 2011 - Belá, Pezinok

12. marca 2011

Odborný seminár 15. a 16.februára

7. februára 2011

Podrobný prehľad ochranárskeho roku 2010 a odporúčania pre novú sezónu.


Ochrana vinica 2011

Ochranársky kalendár 2011

6. februára 2011

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča a Zoznamy prípravkov na ochranu viniča (PDF)


Kontrolujeme dôsledky prípadných zimných mrazov

13. januára 2011

V tomto zimnom období nás najviac zamestnáva rez viniča a všetko, čo s nim súvisí.


Pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2011

22. decembra 2010

Prajeme všetkým našim priateľom, kolegom a priaznivcom krásne Vianoce - radostnú oslavu lásky a porozumenia v rodine, na pracovisku a vo svojom okolí, želáme pokoj ľuďom dobrej vôle.


Víno

12. decembra 2010

Víno je kultúrny nápoj v spoločnosti, kultický nápoj kultúrnych spoločenstiev, a práve preto víno sa nesmie stať obeťou spotrebnej spoločnosti. Víno nikdy nesmie byť degradované na spotrebný tovar, a tobôž sa nesmie zvrhnúť na priemyselný tovar. V nasledovnom citujem myšlienkyjedného z najvýznamnejších znalcov vín Roberta M. Parkera, jr., ktoré ma zaujali.


Vinohradnícky rok 2010

30. októbra 2010

Aj taký extrémne nepriaznivý ročník patrí k nášmu "remeslu", príjmime ho s pokorou.


Ochrana

Ešte nás ohrozujú hniloby na hrozne

12. septembra 2010

V tomto ťažkom ochranárskom roku venujme naďalej pozornosť ochrane výsadieb, hrozna.


Ochrana

Niekoľko myšlienok z Letného seminára 2010

19. augusta 2010

5. augusta sme sa stretli v Dvoroch nad Žitavou, aby sme si pohovorili o aktuálnych témach - Ako ďalej vo vinohradníctve a vinárstve? Mottom seminára bolo: súčasný prudký vzostup používania umelých aditív, ktoré vo vinárskom odvetví posunujú víno od prírodného k priemyselnému produktu.


Ochrana

Aktuálne k ochrane viniča - koniec augusta 2010

17. augusta 2010

Podmienky pre ohrozenie vinohradov chorobami sú v tomto roku veľmi vhodné. Už niekoľko týždňov pred kvitnutím vo väčšine oblastí boli silné infekcie peronospóry, ktorá postihla najmä kvetenstvá. Listy boli napadnuté iba mierne. Po kvitnutí niekoľko týždňové teplotne optimálne a takmer bezzrážkové počasie, ale s vysokou vzdušnou vlhkosťou, vytvorili vhodné podmienky aj pre infekciu a nebezpečné ohrozenie strapcov múčnatkou.


Odumieranie kvetenstva

Diagnostika: Odumieranie kvetenstva

13. júla 2010

Nezabúdajme na dôležitosť presnej diagnózy príčin choroby či poruchy. Iba tak môže byť ochrana skutočne účinná. Často robíme mylné rozhodnutia ochrany, pretože nevenujeme dostatočnú pozornosť presnej diagnóze príčin príznakov.


Postrek

Aktuálne k ochrane viniča v júni

30. júna 2010

Medardové počasie nám robí starosti.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Opäť chystáme letný seminár

26. júna 2010

Rôzne systémy vo vinohradníctve a vinárstve sú veľmi aktuálne. Okrem toho sa už veľa hovorí a píše o terroir. V týchto otázkach by sme chceli s najkompetentnejšími odborníkmi pohovoriť, posedieť, podiskutovať, prechutnať vzorku vína a porovnať prírodné víno s vlastnosťami terroir, a víno z hrozna pestovaného v súčasnosti podľa modernej technológie.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve:
Systém návratu k prírodzenému vinohradníctvu a vinárstvu

17. júna 2010

Podstatne radikálnejší návrat k prírodzenému vinohradníctvu a vinárstvu je systém, ktorý vypracoval a začína realizovať na Morave Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. U nás, v Slovenskej republike, tiež máme krásne príklady "návratu" a prvé kroky som videl napr. vo vinohradoch Sütő Zsolt a Melečky Tibor, s.r.o. Strekov 1075.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve:
Ekologické vinohradníctvo, Biodynamické vinohradníctvo a vinárstvo

9. júna 2010

Brutálne spôsoby tzv. konvenčného hospodárenia na pôde si vynútili, aby rozumne uvažujúci človek hľadal protiváhu. Ide o ochranu životného prostredia i samotného človeka. K tomuto snaženiu možno pričítať vznik rôznych biologicko - ekologických systémov s cieľom zastaviť alebo spomaliť devastáciu prírody, predovšetkým pôdy, obmedziť pôsobenie až zastaviť možné trvalé poškodenia agrobiocenóz, zapríčinené nezodpovednou pôdohospodárskou a priemyselnou činnosťou.


Niekoľko myšlienok k mimoriadnej poveternostnej situácii

3. júna 2010

Prší a prší... Kto z Vás používate program GALATI vitis na prognózu a signalizáciu, máte informácie o silnom ohrození vinohradov peronospórou viniča. Už sú hlásené aj prvé výskyty olejových škvŕn na listoch, zatiaľ ojedinele.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve:
Integrovaná produkcia hrozna

1. júna 2010

Integrovaná produkcia (IP) vychádza zo zásady aktivít za trvalo udržateľný rozvoj, ktorý zachováva základné životné potreby súčasným aj budúcim generáciam, pritom neznižuje rozmanitosť prírody a zachováva prírodzené funkcie agro-ekosystémov. Požaduje dôsledný systémový prístup k celej technológii pestovania viniča a spracovania hrozna pri optimalizácii ekonomických a ekologických aspektov produkcie.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve:
Konvenčné vinohradníctvo a vinárstvo

28. mája 2010

Od konca XIX. storočia zhruba do 50-tych, až polovice 60-tych rokov XX. storočia sa zrýchľuje zavádzanie technických objavov do výrobnej sféry, zmeny v poľnohospodárstve pribúdajú. Spočiatku sú pôdy ešte zdravé, prebieha relatívne prírodzené pestovanie a spracovanie hrozna, postupne však vedie k narušeniu ekologickej rovnováhy.


Roztoče

Roztoče - významné výskyty

19. mája 2010

Na viacerých lokalitách sme zaznamenali aj v tomto roku významné škody, spôsobené hálkovcom viničovým - kučeravosťou.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve:
Pôvodné - prírodzené vinohradníctvo a vinárstvo

12. mája 2010

Vo vinohradníckych oblastiach celé stáročia vinič pestovali z potu tváre. Víno skvasovali prírodzenými kvasinkami, ktoré s hroznom doniesli do pivnice. V pivnici prebiehali prírodné kvasné procesy s minimálnym zásahom človeka.


Máj - ochrana, výživa

Máj 2010 - ochrana, výživa

7. mája 2010

Začiatok tohoročnej vegetácie je veľmi variabilný, treba počítať v ochrane so všetkými možnosťami, je potrebné sledovať prognózu GALATI vitis.


Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

Systémy vo vinohradníctve a vinárstve

2. mája 2010

Súčasné vinohradníctvo a vinárstvo sa uberá rôznymi smermi - systémami technológií a na tieto hodláme poukázať v sérii článkov.


Staré vinohrady

Staré vinohrady

14. apríla 2010

Charakter, osobitosť, geologické podložie, pôda, poloha, klíma, odroda a v neposlednom rade tradícia.


začína prúdiť miazga

Marec - začiatok vinohradníckej sezóny

10. marca 2010

Neodkladajme sledovanie meteo-údajov a sledovanie fenofáz, a zahájme GALATI vitis - prognózu a signalizáciu k ochrane vinohradu.


Prednaska v Nitre, februar 2010

Prednáška v Nitre

28. februára 2010

15. februára sa konala prednáška pre vinohradníkov v Nitre. Prezentácia je k dispozícii v PDF forme po kliknutí na nadpis článku (4.5MB).


Ochrana vinica 2010

Ochranársky kalendár 2010

27. februára 2010

Aktualizovaná Schéma celoročnej ochrany viniča a Zoznamy prípravkov na ochranu viniča (PDF)


Pokojné a radostné Vianoce, šťastný Nový rok 2010

16. decembra 2009

Rok 2009 sa nám končí. Pre mnohých vinohradníkov bol to radostný rok, veď úroda bola veľmi pekná, ochranársky zvládnutelná, bez väčších prírodných katastrof, dá sa očakávať aj vynikajúca kvalita vína. Na druhej strane nám vrásky prehlbuje globalizácia, bezohľadné špekulácie, cenové dampingy, ktoré pôsobia až likvidačne na mnohých vinohradníkov, ktorí sú existenčne závislí na predaji úrody hrozna.


Cukornatost

Ochranársky rok 2009

15. októbra 2009

Každý rok je osobitý, tento bol mnohotvárny.


Ochrana

Ochrana na záver vegetačného obdobia

20. augusta 2009

Uzavrieme ochranu proti peronospóre a múčnatke, zameriame sa na ochranu strapcov voči hnilobám.


Odber listových vzoriek

Druhý odber listových vzoriek

9. augusta 2009

Pri zamäkaní rôznych odrôd nezabudnime na druhý termín odberu listových vzoriek.


stretnutie

Stretneme sa vo vinohrade VVD Dvory nad Žitavou

9. júla 2009

Dňa 23. júla sa stretneme vo vinohrade VVD v Dvoroch nad Žitavou aj s našim vynikajúcim spolupracovníkom Prof. Szőke Lajosom z Maďarska.


múčnatka

Peronospóra, múčnatka

2. júla 2009

Meteorológia nám pripravila špecifické podmienky, na ktoré môže vývoj chorôb prudko a často neočakávane reagovať.


ochrana

Pozor na ochranu

24. júna 2009

Teraz je obdobie najväčšej citlivosti voči chorobám - ochranu robíme vždy preventívne.


maj

Termín prvého odberu listových vzoriek

25. mája 2009

Nezabudnime odobrať listy pri plnom kvitnutí (odlišne podľa odrôd). Listová diagnostika pre určenie potreby hnojenia je už dnes podmienkou aj v pravidlách Integrovanej produkcie.


maj

Začiatok mája vo vinohradoch

7. mája 2009

Mimoriadne rýchly vývoj viniča nás tlačí k okamžitým zásahom.


Hrozno

Podpory pre vinohradníkov a vinárov

17. apríla 2009

Informácia o možných podporách pre vinohradníkov a vinárov - pozor na termíny.


Zrážkomer

Zrážkomer

16. apríla 2009

Dôležitá činnosť pre prognózu a signalizáciu chorôb na viniči je meranie zrážok.


Slzenie viniča

Marec - začína prúdiť miazga

5. marca 2009

Dôležité sú aktivity už od začiatku vegetačného obdobia - najmä sledovanie meteo-údajov, fenofáz a zahájenie prognózy a signalizácie v programe GALATI Vitis


Ochrana vinica 2009

Ochranársky kalendár 2009

23. februára 2009

Schéma celoročnej ochrany viniča (PDF)


Ochrana a Vyziva 2009

Ochranársky rok 2008, príprava na ochranu viniča v roku 2009
Prednáška

12. februára 2009

Radošina - 5. februára 2009,
Búč - 12. februára 2009,
Kobylí - 17. februára 2009


Vianoce 2008

Pokojné radostné Vianočné sviatky

25. decembra 2008

Degustacia vina

Meditujeme o víne

13. decembra 2008

V rodinnom kruhu používame víno ako zdroj radosti, spoznávame obrovskú rôznorodosť tohto nápoja, ktorý je popri chlebe symbolom Tela a Krvi Života a Cesty.


Černe na hrozne

Černe na hrozne

3. októbra 2008

V poosledných rokoch časté sú tzv. černe - ktoré tvoria rôzne hubové povlaky sadzovitého vzhľadu - chrasty (krusty) na povrchu bobuľ.


Alternaria alternata

Alternaria alternata

3. októbra 2008

Výskyt čiernej plesne alternárie tenkej - Alternaria alternata (synonym: Alternaria tenuis Nees), ako jeden z možných húb na dozrievajúcom hrozne. Pri vlhkom ráze počasia sa objavuje husté mycélium na strapine, môže prechádzať i na bobule. Vyskytuje sa často po poškodeniach úpalom.


Cukornatosť, hniloby hrozna

Cukornatosť, hniloby hrozna

1. októbra 2008

Toto obdobie je veľmi dôležité, ale myslím, najťažšie, keď rozhodujeme o kvalitnom využití úrody hrozna.


Výživa viniča a ekologická rovnováha

Výživa viniča a ekologická rovnováha (PPT - 3,5MB)

22. septembra 2008

Prednáška na konferencii Vino Envi 2008 Mikulov - druhý ročník medzinárodnej vinohradnícko - vinárskej konferencie 11. a 12. septembra 2008


Peronospóra

Peronospóra či čierna hniloba - giňardia?

23. augusta 2008

Letná infekcia peronospóry (Plasmopara viticola) spôsobila tohoročné škody. Vo vinohradoch sa nachádza aj čierna hniloba - giňardia viničová (Guignardia bidwellii), ale vyskytuje sa len ojedinele, bez významných škôd. Dôležité je rozlíšenie príznakov týchto patogénov a presná diagnóza.


Úpal

Úpal

6. augusta 2008

Po období silného ochladenia a následne tropických dní očakávame poškodenie strapcov úpalom.


Odber listových vzoriek

Druhý odber listových vzoriek

5. augusta 2008

Pri fenofáze zamäkania nezabudnime na odber listových vzoriek, na listovú diagnózu stavu výživy.


Postrek

Aktuálne k ochrane viniča

18. júla 2008

Počasie v tomto roku nám robí nemalé starosti. Veľmi pozorne sledujme stav chorôb a ochranu viniča prispôsobujme, najmä intervaly medzi postrekmi.


Úpal a spála

Úpal a spála viniča (5)
Ochrana viniča pred toxickým žiarením

8. júla 2008

Naučme sa bezpečne poznať a rozlíšiť škody, spôsobené slnečným žiarením, ktoré sa z roka na rok v čoraz väčšej miere objavujú. Je možná ochrana?


Úpal a spála

Úpal a spála viniča (4)
Pokusy s možnosťou ochrany

3. júla 2008

Naučme sa bezpečne poznať a rozlíšiť škody, spôsobené slnečným žiarením, ktoré sa z roka na rok v čoraz väčšej miere objavujú.


Úpal a spála

Úpal a spála viniča (3)
Prejav úpalu a spály v posledných rokoch

21. júna 2008

Naučme sa bezpečne poznať a rozlíšiť škody, spôsobené slnečným žiarením, ktoré sa z roka na rok v čoraz väčšej miere objavujú.


postrek

Dávkovanie prípravkov

8. júna 2008

Dávkovanie prípravkov a postrekovej kvapaliny na ochranu viniča, môže podstatne ovplyvniť kvalitu ochrany.


Kvitnutie

Seminár a praktické ukážky v Integrovanej produkcii viniča vo fenofáze pred a po kvitnutí viniča

1. júna 2008

Pred kvitnutím viniča sa stretneme osobne v Dvoroch n/Ž. Nezabudnime pri kvitnutí na odber vzoriek k listovým analýzam!


Zelené práce

Zelené práce

28. mája 2008

V systéme Integrovanej produkcie považujeme všetky nezbytné zelené práce za dôležité, nevynechajme podlom.


Krupobitie - ľadovec

Krupobitie - ľadovec

28. mája 2008

Aj v tomto roku škodí vo viacerých vinohradníckych oblastiach ľadovec. Dôležité je patričné ošetrenie vinohradu po poškodení.


Roztoče

Pozor na roztoče

19. mája 2008

Po posledných dvoch miernych zimách sa premnožili roztoče.


Dusik

Aktuálny termín na hnojenie dusíkom

16. mája 2008

V záujme vyrovnanej výživy pokiaľ vinohrad potrebuje dusík, aplikujme ho začiatkom mája.


Nosánik viničový

Nosánik viničový

5. mája 2008

Nosánik viničový vyliezol aj v tomto roku mimoriadne skoro, poškodzuje pučiaci vinič.


Integrovaná produkcia

Integrovaná produkcia - aktuality

2. apríla 2008

Stretávame sa s dvomi právnymi predpismi ohľadne Integrovanej produkcie vo vinohradníctve: Smernice pre Integrovanú produkciu hrozna (združenie IPROVIN) a Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013 (Ministerstvo pôdohospodárstva SR)


GALATI vitis

Prognóza a signalizácia chorôb

1. apríla 2008

Sledovanie počasia a fenofázy v programe GALATI vitis treba zahájiť už teraz. Krátky návod iste pomôže k odhodlaniu a zahájeniu činnosti v prognóze a signalizácii: Krátky návod na pooužitie programu GALATI vitis (PDF - 2,5MB)


Slzenie

Marec - začiatok merania meteo-údajov a pozorovania fenofázy viniča

13. marca 2008

Už je tu marec - Ožíva vinohrad. Začíname s pozorovaním meteorologických prvkov a fenofáz.


KalendarOR-2008

Ochranársky kalendár
Schéma celoročnej ochrany viniča na rok 2008

6. marca 2008

Obnovujeme prehľad možnej ochrany viniča na rok 2008: Ochranársky kalendár 2008


Úpal a spála

Úpal a spála viniča (2)
Rozlišovacia diagnóza porúch zo žiarenia

5. februára 2008

Naučme sa bezpečne poznať a rozlíšiť škody, spôsobené slnečným žiarením, ktoré sa z roka na rok v čoraz väčšej miere objavujú.


Úpal a spála

Úpal a spála viniča (1)
Pojmy, mechanizmus účinku žiarenia

25. januára 2008

Naučme sa bezpečne poznať a rozlíšiť škody, spôsobené slnečným žiarením, ktoré sa z roka na rok v čoraz väčšej miere objavujú.


Vianoce

Pokojné a radostné Vianočné sviatky a šťastný Nový Rok 2008

22. decembra 2007

ESCA

Petriho choroba (ESCA syndrom) hromadné hynutie krov v mladých výsadbách

16. októbra 2007

V posledných ca 10 - 15 rokoch sa objavil nový fenomén - hromadné hynutie mladých výsadieb. Problém je veľký, no ako ho riešiť?


Zimné očko

Nezabúdajme na výživu vinohradov

3. októbra 2007

Sme plne sústredení na zber a spracovanie hrozna. No dobrý hospodár nezabúda na budúcnosť. Jednou z jej záruk je správne hnojenie.


Zimné očko

Zimné mrazy - už teraz myslime na ochranu

25. septembra 2007

Vinohraník sa musí pripravovať aj na nepriazne počasia. Ešte je čas na zvýšenie odolnosti viniča proti zimným mrazom.


september

Pochôdzka po vinohradoch

19. septembra 2007

Značnú časť zberu hrozna už máme za sebou. Najvyššia kvalita hrozna však ešte dozrieva, nadobúda na kvalite. Pozrime sa na skutočný stav a možnosti predĺženia termínu zberu.


Hniloby

Zdravotný stav dozrievajúceho, zrelého a "prezretého" hrozna
hniloby a iné

27. augusta 2007

Hniloby hrozna a ochrana proti nim sú opísané v súvisiacich článkoch na tejto stránke. Teraz iba chcem upozorniť na niektoré doplnky.


Neskorá peronospóra

Neskorá peronospóra

26. augusta 2007

Čo najdlhšie udržať na viniči zdravé listy potrebujeme pre kvalitné dozretie hrozna, ale aj dozretie dreva pre bezproblémové prezimovanie.


Meranie cukornatosti hrozna

Začnime so sledovaním cukornatosti hrozna

14. augusta 2007

Aj pri neskoršie dozrievajúcich odrodách už môžeme začať so systematickým meraním cukornatosti hrozna.


Poruchové dozrievanie krov viniča

Urýchlené, predčasné poruchové dozrievanie krov viniča, hrozna

31. júla 2007

Neobvyklý priebeh počasia tohto ročníka - bez zimy, vegetácia o 3 - 4 týždne urýchlená, sucho, striedanie chladných a tropických období.


Úpal

Úpal pôsobí na strapcoch viniča mimoriadne škodlivo

30. júla 2007

Priebeh počasia vyvoláva aj na viniči neobvyklé prejavy porúch, tentoraz slnečného úpalu.


Stolbur

Už sú výrazné príznaky stolburu vo vinohrade

30. júla 2007

Hľadajme kry s príznakmi, aby sme ich po vyznačení mohli ošetriť.


Úpal a spála viniča

Úpal a spála viniča

18. júla 2007

Globálne oteplenie a postupné oslabenie ochrannej ozónovej vrstvy spôsobujú čoraz silnejší prejav a žiaľ aj škody na viniči. Tento rok očakávame výrazné prejavy.


Odber listových vzoriek

Druhý termín odberu listových vzoriek

17. júla 2007

Pre zaistenie optimálnej výživy je dôležitou diagnostikou listová analýza. Druhý odber listov k listovej diagnostike je vo fenofáze zamäkania bobúľ, čo sa očakáva pri skorých odrodách už veľmi skoro, a následne aj pri odrodách neskoršie zrejúcich. Nezabudnime, že dodržanie fenofázy je veľmi dôležité k presnej diagnóze.


Ochrana viniča

Aktuálne o ochrane viniča

27. júna 2007

Meteorologická situácia v jednotlivých oblastiach je veľmi odlišná a často zásadne ovplyvňuje aj zdravotný stav vinohradov. Dôležité je veľmi starostlivo pozorovať vinohrady a prejav jednotlivých chorôb.


Počasie

Ochrana viniča - pri fenofázach nárastu bobúľ až uzatvárania strapcov

16. júna 2007

Rok 2007 nepatrí medzi obvyklé poľnohospodárske roky. Už zima 2006 - 2007 bola neobvyklá tým, že zima prakticky nebola (na podobné sa nepamätáme). Tým všetko prichádza skôr až o 2 - 4 týždne.


Odber listových vzoriek

Termín odberu listových vzoriek

3. júna 2005

Prvý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze kvitnutia. Článok bol zverejnený v sezóne 2005.


postrek

Zákaz účinnej látky tolylfluanid

24. mája 2007

Prípravky, ktoré obsahujú účinnú látku tolylfluanid - Euparen Multi, Hattrick, Hattrick WG - majú pozastavené rozhodnutie o registrácii a preto je zakázané ich používanie.


buirocracy

Termín podania žiadosti o podporu IP na rok 2007

12. mája 2007

Žiadosť o príspevok pre integrovanú produkciu na sezónu 2007 je nutné podať najneskôr do 15. mája 2007!


Mrazové škody

Mrazové škody, krupobitie

11. mája 2007

Mimoriadne teplá zima, bezzrážkový apríl prinášajú extrémne zmeny v počasí.


múčnatka

Ochrana proti múčnatke - už teraz!

3. mája 2007

V prípade silného ohrozenia prvý postrek proti múčnatke robíme čo najskôr, tým zamedzíme epidemický vývoj choroby v následnom období.


Hnojenie dusíkom

Začiatok mája - aktuálny termín na hnojenie dusíkom

30. apríla 2007

Na vinohrade, kde je odôvodnené hnojenie dusíkom treba to urobiť už teraz, keď potreba viniča presahuje ponuku z pôdy.


Feromónové lapače

Feromónové lapače

23. apríla 2007

Skorý nástup vegetácie od nás vyžaduje, aby sme všetky ošetrenia robili skôr, ako sme obyčajne zvyknutí.


predčasné hynutie krov

Diagnóza predčasného hynutia krov v mladých výsadbách

5. apríla 2007

Pri hynutí mladých krov s určitosťou diagnostikujme príčinu hynutia a následne dôkladne likvidujme pozostatky odumretých výpestkov.


GALATI vitis - 2007

GALATI vitis - 2007

26. februára 2007

Program GALATI vitis - prognóza a signalizácia chorôb peronospóra, múčnatka a pleseň sivá na viniči je už pripravený pre sezónu 2007.


Integrovaná produkcia hrozna

Integrovaná produkcia hrozna - prihláška

16. februára 2007

Keď chcete pestovať vinič v systéme Integrovanej produkcie, prihlášky treba podať najneskôr do konca februára 2007.


Integrovaná produkcia hrozna

Integrovaná produkcia hrozna

27. januára 2007

Blíži sa obdobie, keď budeme realizovať ošetrovanie vinohradov systémom Integrovanej produkcie hrozna.


Neobyčajná zima

Neobyčajná zima

13. januára 2007

Máme obavy z tohoročnej zimy s nezvykle vysokými teplotami na túto dobu.


Vianoce

Pokojné a radostné Vianoce, šťastný Nový rok 2007

28. decembra 2006

Stolbur

Stolbur v našich vinohradoch

12. decembra 2006

V posledných rokoch v našich vinohradoch možno čoraz viac vidieť kry s typickými príznakmi choroby, zvanej stolbur. Pôvodca choroby je fytoplazma. Spoznajme príznaky ochorenia a urobme vhodné opatrenia na zamedzenie šírenia choroby.


IPROVIN

Integrovaná produkcia hrozna

21. novembra 2006

Posledné dni priniesli nádejné udalosti pre rozvoj integrovanej produkcie na Slovensku.


svätý Urban

Národný salón vín Slovenskej republiky

4. novembra 2006

Už je otvorený reprezentačný stánok slovenských vín.


Tvorba cibéb

Tvorba cibéb

4. októbra 2006

Pozor! tento rok sa ukazuje priaznivý vývoj cibéb! Nezabudnite na možnosť vyrobiť víno vysokých kvalít, tzv. cibébový výber.


Traubenwelke

Vädnutie strapcov

3. októbra 2006

Často sa vyskytuje pri dozrievaní hrozna vädnutie bobúľ na strapcoch. Poznanie tejto poruchy umožňuje v budúcnosti obmedzenie škôd, preto sa pozrime na doterajšie poznatky o tejto poruche.


Cukornatosť

Chráňme hrozno pred hnilobami

10. septembra 2006

Hniloby hrozna spôsobujú problémy najmä vtedy, keď ponechávame hrozno na neskoré zbery. Na ochraneu proti hnilobám myslíme celý rok vhodnou agrotechnikou, zelenými prácami i chemickou či biologickou ochranou.


Cukornatosť

Cukornatosť šťavy hrozna - muštu

9. septembra 2006

Obdobie dozrievania hrozna a zberu vyžaduje sústavné sledovanie stavu hrozna a rozhodnutie o optimálnom termíne zberu.


roztoče a roztočce

Ochrana proti roztočom a roztočcom

4. augusta 2006

Ochranu proti roztočom a roztočcom možno doplniť aj chemickou ochranou poti štádiam pred ukladaním sa na prezimovanie v auguste.


Spála viniča

Úpal a spála viniča

4. augusta 2006

Slnečné žiarenie môže spôsobiť výrazné príznaky i škody na listoch i na bobuliach viniča. Dôležité je vedieť určiť - presne diagnostikovať príčinu týchto príznakov - škôd!


Múčnatka

Ochrana viniča v auguste

4. augusta 2006

Neskoré infekcie môžu spôsobiť škody najmä tým, že sa podieľajú na obmedzení listovej plochy.


Ochrana viniča

Ochrana viniča - kvalita postrekov

1. augusta 2006

Kvalita postrekov môže byť rozhodujúca pri ochrane viniča


Pred uzatvorením strapcov

Ochrana vo fenofáze pred uzatvorením strapcov

26. júla 2006

Ochrana už aj proti hnilobám...


Odber listových vzoriek

Druhý termín odberu listových vzoriek

26. júla 2006

Druhý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze zamäkania.


Zelené práce

Zelené práce

26. júla 2006

Zelené práce - základné a nezastupiteľné agrotechnické opatrenia nielen pre zaistenie kvalitnej úrody, zachovanie dlhodobého kondičného stavu vinohradu, ale aj umožnenia kvalitnej ochrany.

Obdobie po kvitnutí viniča

Obdobie po kvitnutí viniča

6. júla 2006

Veľmi vážne sa zameriame na ochranu viniča.
Teraz už vinič ukončuje kvitnutie, začína sa tvorba bobuliek.

Stolové odrody

Stolové odrody - letné práce

28. júna 2006

Chceme dopestovať pekné hrozno - často je to pýcha našej záhrady.

Blyskáčik repkový

Chrobáčiky v kvete viniča

21. júna 2006

Na kvetenstve viniča sa často vyskytuje veľké množstvo blyskáčika repkového. Pozorujeme to aj v tomto roku.

Kvet viniča

Ochrana viniča a kvitnutie

30. mája 2005

Už začalo kvitnutie niektorých odrôd, ďalšie začnú kvitnúť v najbližších dňoch. Treba zladiť postreky s fenofázou tak, aby sme nestriekatli priamo do kvetov.


Krupobitie

Krupobitie

19. júna 2005

Extrémne počasie - prudké zmeny, môže vyvolať miestne krupobitie - ľadovec, čo spravidla spôsobí veľké škody vo vinohradoch. Ihneď po krupobití nezabudnime vyhodnotiť rozsah a charakter škôd a urobiť potrebné zásahy.


Typhlodromus pyri

Typhlodromus pyri

8. júna 2006

Typhlodromus pyri je dravý roztoč, ktorý v rámci Integrovanej a Ekologickej (biologickej) ochrany viniča zaisťuje ochranu proti roztočom a roztočcom.


Odber listových vzoriek

Termín odberu listových vzoriek

3. júna 2005

Prvý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze kvitnutia.


Integovaná produkcia

Integovaná produkcia hrozna a vína (IP)

2. júna 2006

Často spomíname pojem "Integrovaná produkcia" - prezrime si v krátkosti čo je podstatou IP, a aké iné systémy produkcie hrozna poznáme?


Peronospóra viniča

Peronospóra viniča - skorá infekcia

28. mája 2006

Pri vhodných meteorologických podmienkach môže škodiť už veľmi skoro, presvedčme sa o možnosti skorej infekcie a včas postrekujme!


Ochrana viniča v mesiaci máj

K aktuálnej ochrane viniča v mesiaci máj

11. mája 2006

V máji sústreďujeme pozornosť na ochranu viniča. Včasnosť zásahov môže podstatne ovplyvniť celoročnú ochranu a jej účinok - zdravý vinohrad a kvalitnú úrodu.


hnojenie dusíkom

Začiatok mája - aktuálne je hnojenie dusíkom

26. apríla 2006

V odôvodnených prípadoch (listové analýzy, skúsenosti), keď si vyžaduje vinohrad dusík, treba ho aplikovať začiatkom mája!


Poškodenia očiek viniča

Poškodenia očiek viniča

22. apríla 2006

Očká môžu byť poškodené rôznymi škodcami, ako sú piadivky, húsenice mory, niekedy môže škodiť aj nosánik viničový. Pri silnom poškodení sa vyžaduje aj ochranársky zásah.


Čierna škvrnitosť viniča

Čierna škvrnitosť viniča - príznaky sú na prezimujúcich výhonkoch

17. apríla 2006

Všímajme si aj málo výrazné, pritom niekedy zákerné patogény, ako čierna škvrnitosť viniča - Phomopsis viticola.


bakterióza na mladom vinohrade

Zdravotné riziká nových výsadieb

22. marca 2006

Alarmujúci je zdravotný stav mladých výsadieb. Výsadbovým materiálom často vysádzame sadenice virózne, bakteriózne, napadnuté Petriho chorobou! Objednávajme sadenice len u dodavateľov, v ktorých máme dôveru.


GALATI

Prognóza a signalizácia chorôb viniča - peronospóra, múčnatka, pleseň sivá

18. marca 2006

Na predpoveď infekčného tlaku uvedených chorôb počas vegetácie slúži prognóza. Na termín účinného postreku proti uvedeným chorobám nás upozorní signalizácia.


List
18. marca 2006

Prinášame Vám aktualizovaný Ochranársky kalendár a Zoznam prípravkov na sezónu 2006.


Slzenie

Marec - začína prúdiť miazga

10. marca 2006

Narežme prút a objaví sa slza. Začiatok viditelného slzenia súvisí so zvyšovaním teploty pôdy, fyziologickým stavom kra viniča a aj s požiadavkami odrody na podmienky prostredia.


Meranie meteorologických veličín

Meranie meteorologických veličín

9. marca 2006

Už je tu marec. Ožíva vinohrad. Začíname pozorovať a zapisovať meteo-prvky a fenofázy vývoja viniča!


Výživa viniča

Výživa viniča (5. časť)
Výber hojív

3. marca 2006

Uvádzame niektoré hnojivá, kompletnú ponuku schvaľuje ÚKSÚP a ich zoznam a charakteristiku uvádza vo svojich spravodajských materiáloch.


Výživa viniča

Výživa viniča (4. časť)
Termíny a technika aplikácie hnojív pri udržovacom hnojení

24. februára 2006

Určenie správneho termínu aplikácie hnojív je veľmi dôležité najmä pre dosiahnutie ich očakávanej účinnosti. Termín aplikácie jednotlivých hnojív volíme najmä podľa toho, aký je pohyb danej živiny v pôde.


Výživa viniča

Výživa viniča (3. časť)
Metódy na zistenie stavu výživy a potreby hnojenia

17. februára 2006

Skutočný príjem živín viničom je v priamej úmere s koncentráciou danej živiny v rastlinných častiach. Pre nás najvhodnejšou metódou sa ukázala analýza listových čepelí.


Výživa viniča

Výživa viniča (2. časť)
Výživné defekty

10. februára 2006

Nedostatok a nadbytok živín - príznaky a vplyv na fotosyntetickú asimiláciu.


Výživa viniča

Výživa viniča (1. časť)
Všeobecne o výžive viniča

4. februára 2006

Každý vinohrad, každá parcela je z hľadiska výživy osobitná. Stav výživy záleží zásadne od predvýsadbovej prípravy pôdy. Potom je ovplyvnená druhom, typom pôdy, polohou, meteorologických činiteľov, odrody, podpníka, rezu a vedenia, zaťaženia, agrotechniky, zatrávnenia, zelených prác...


Zimné mrazy

Zimné mrazy

28. januára 2006

Škody, ktoré súčasné mrazy môžu spôsobiť na viniči snažíme sa správne vyhodnotiť. Na elimináciu škôd, či ich zmiernenie myslíme už teraz.


Rez viniča (2. časť)

Rez viniča (2. časť)

21. januára 2006

Rez rozhoduje o úrode, vývoj úrody trvá jeden a pol roka. V druhej časti sa venujeme nasledovným témam: Násada strapcov - priebeh a zisťovanie diferenciácie zárodkov kvetenstva v zimných očkách; Metodika pre kontrolu zárodkov strapcov v očkách, zdravotného stavu očiek.


Rez viniča (1. časť)

Rez viniča (1. časť)

15. januára 2006

Rez je určujúci agrotechnický zásah, venujme mu náležitú prípravu a pozornosť: Optimálne zaťaženie krov, odrôd - biologické činitele a vzťahy pri rozhodovaní.


ESCA, eutypióza

Amputácia uhynutých a zanedbaných častí krov

1. januára 2006

Uhynuté kry, resp. kry napadnuté patogénmi spôsobujúcimi ESCA syndróm, či trpiace eutypiózou, ktoré sme cez vegetáciu označili, ošetríme opravnou amputáciou napadnutých, či nekróznych častí.


Svätá rodina

Radosté Vianoce a šťastný Nový rok 2006

24. decembra 2005

Rigolácia

Príprava pôdy pred zakladaním vinohradu

27. novembra 2005

Nielen biologický materiál, ale i dôkladná predvýsadbová príprava zaisťuje podmienky pre dlhodobo kvalitný vinohrad.


Opravný rez viniča

Opravný rez po vyhynutí krov

13. novembra 2005

Staršie vinohrady sú často postihnuté výpadom krov. Niekde chýba až 30% krov a stále vypadávajú ďalšie! Niečo treba robiť!


Cibéby

Cibéby - doteraz nedocenený poklad vinohradníkov a vinárov!

28. októbra 2005

Poznaním procesu tvorby cibéb a rozlíšenie od zhubnej formy botrytídy môžeme získať obrovský poklad - surovinu pre výrobu vín najvyšších kvalít - cibébových výberov.


Vinohrad - 2005

Ochranársky rok - 2005

16. októbra 2005

Prehodnoťme niektoré aspekty a osobitosti ochranárskeho roka 2005, bol to rok neľahký, ale veľmi poučný.


Vírusová zvinutka viniča

Zdravotný stav mladých vinohradov

2. októbra 2005

Pozor na vyskyt viróz a bakterióz, ktoré sa dovezú sadbovým materiálom a ako systémové ochorenia sú nevyliečiteľné - znižujú množstvo i kvalitu úrody a sú potenciálnym zdrojom pre infekciu ďalších krov.


ESCA a Eutypióza

ESCA a Eutypióza - nevyhnutná ochrana

1. októbra 2005

Odumierajúce kry treba ošetriť!


škorec

Jednoducho a účelne

26. septembra 2005

Ochranu proti škorcom možno robiť účelne používaním biča, ktorého plieskaním a osobnou prítomnosťou človeka možno vtákov odplašiť


Cukornatosť hrozna

Cukornatosť hrozna

26. septembra 2005

Cukornatosť hrozna najviac ovplyvňuje v rámci odrody najmä počasie v tomto období. Môžeme však priaznivo ovplyvniť urýchlenie zvýšenia cukornatosti.


Chardonnay a Burgundské (Rulandské) biele

Rozlíšenie odrôd Chardonnay a Burgundské (Rulandské) biele

20. septembra 2005

V dôsledku nedostatku v názvosloví vytvoreného v našej novodobej šľachtitelskej histórii, dodnes sa často pletú tieto odrody. Pre praktika v súčasnej dobe už bude zaujímavé rozpoznať uvedené dve odrody aj z dôvodov možných cenových rozdielov na trhu.


škorec

Vtáci - škorce ohrozujú úrodu

6. septembra 2005

Ochrana úrody pred poškodením vtákmi je potrebná - má rôznu podobu, každý sa bráni osobitne.


Hniloby hrozna

Hniloby hrozna

26. augusta 2005

Pleseň sivá - Botrytída, biela hniloba, zelená (modrá) hniloba - penicíliová; časté zrážky, vysoká vzdušná vlhkosť.


Červená spála

Červená spála

25. augusta 2005

Poznajme príznaky červenej spály viniča na listoch.


Neskorá peronospóra

Neskorá peronospóra

25. augusta 2005

Treba chrániť listy viniča pred infekciou peronospóry aj v tomto období.


Zisťovanie cukornatosti

Zisťovanie cukornatosti

21. augusta 2005

V priebehu dozrievania jednotlivých odrôd pravidelne sledujme dynamiku tvorby cukru, resp. aj odbúravanie kyselín, aby sme mohli cieľavedome naplánovať zber s možnými najlepšími vlastnosťami hrozna pre cielený produkt - kvalitné víno.


Roztoče, roztočce

Roztoče, roztočce

6. augusta 2005

Ochrana proti tejto skupine škodcov možno doplniť aj chemickou ochranou poti štádiam pred ukladaním sa na prezimovanie v auguste.


Úpal a spála viniča

Úpal a spála viniča

6. augusta 2005

Slnečný úpal - vyvoláva tepelné žiarenie, prehriatie bobúľ. Slnečnú spálu - vyvoláva UV-B žiarenie, ktoré v posledných rokoch sťažuje život nielen nás, ľudí, ale spôsobuje škody aj v rastlinnom svete, teda i na viniči.


Múčnatka a peronospóra v auguste

Ochrana proti múčnatke a peronospóre v auguste

31. júla 2005

Neskoré infekcie môžu spôsobiť škody najmä tým, že sa podieľajú na obmedzení listovej plochy.


Stmavnutie a scvrkávanie časti bobúľ

Stmavnutie a scvrkávanie časti bobúľ

27. júla 2005

Vyskytuje sa v mnohých vinohradoch, najmä na citlivých odrodách. Nejasný je pôvod a príčina vzniku týchto porúch.


Vírusová zvinutka viniča

Vírusová zvinutka viniča

26. júla 2005

Aj na mladých výsadbách vidíme čoraz častejšie zvinovanie listov, neskôr ich sfarbenie do žlta, či do karmínova. Môžu byť spôsobené zvinutkou. Dôležitá je ich správna diagnóza.


Odber listových vzoriek

Druhý termín odberu listových vzoriek

25. júla 2005

Druhý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze zamäkania.


Pred uzatvorením strapcov

Pred uzatvorením strapcov

16. júla 2005

Ochrana už aj proti hnilobám...


Zelené práce

Zelené práce

12. júla 2005

Zelené práce - základné a nezastupiteľné agrotechnické opatrenia nielen pre zaistenie kvalitnej úrody, zachovanie dlhodobého kondičného stavu vinohradu, ale aj umožnenia kvalitnej ochrany.


Postrekovač

Kvalita postreku

12. júla 2005

Postreky - ich kvalita môže byť rozhodujúca pri ochrane viniča.


Postrekovac

Doba účinnosti postrekových prípravkov

3. júla 2005

Znalosť doby účinnosti postrekových prípravkov nám môže pomáhať pri stanovení intervalov medzi jednotlivými postrekmi pri väčšom, či menšom ohrození.


Bakteriálna spála viniča

Bakteriálna spála viniča

29. júna 2005

Odumieranie výhonov, či krov môže ohroziť naše vinohrady. Dôležité je zistiť pôvodcu a ochranársky správne zakročiť...


Obaľovače na viniči

Obaľovače na viniči

26. júna 2005

Je čas na výmenu odparníkov a lepových dosiek vo feromónových lapačoch pre sledovanie letovcýh aktivít obaľovačov na viniči.


Ukončenie kvitnutia

Plánovanie ochrany viniča od ukončenia kvitnutia po zber

22. júna 2005

Plánovanie ochrany viniča od ukončenia kvitnutia po zber. Nezvykajme si na niektoré prípravky - automatizmy, treba ich (skupiny účinných látok) striedať!


Krupobitie

Krupobitie

19. júna 2005

Extrémne počasie - prudké zmeny, môže vyvolať miestne krupobitie - ľadovec, čo spravidla spôsobí veľké škody vo vinohradoch. Dôležité je upraviť poškodený vinohrad, aby sa škody minimalizovali...


Chloróza

Chloróza

19. júna 2005

Po extrémne nízkych tepltách minulý týždeň, spojené s nadmernými zrážkami môžu spôsobiť na citlivých lokalitách silnejší prejav chlorózy ...


Antraknóza viniča

Antraknóza viniča

18. júna 2005

Výskyt zriedkavej, ale potenciálne nebezpečnej choroby u nás - Antraknózy viniča - Elsinoe ampelina (kon.št. Sphaceloma [Gloeosporium] ampelina)...


Dávkovanie prípravkov

Dávkovanie prípravkov

13. júna 2005

Dávkovanie prípravkov a postrekovej kvapaliny na ochranu viniča, môže podstatne ovplyvniť kvalitu ochrany.


Odumieranie strapiny

Odumieranie strapiny - fyziologická porucha

12. júna 2005

Nepriaznivé podmienky pre kvalitné kvitnutie môže spôsobiť ďalšie komplikácie, napr. aj odumieranie strapiny.


Oslabenie a hynutie stromov broskýň

Oslabenie a hynutie stromov broskýň

6. júna 2005

Najčastejšie časti, či celé stromy hynú po glejotoku - spôsobená hubou Cytospora cincta, ale čoraz častejšie sa stretávame s hynutím častí, či celých stromov, spôsobených drevokaznou hubou Stereum purpureum.


Petriho choroba

Mladé výsadby - Petriho choroba

4. júna 2005

Prehliadajme mladé výsadby 1-3 ročné, resp. podsadby. Pokiaľ zistíme silne oslabené, alebo vyhynuté jedince vo väčšom množstve, snažme sa zistiť pôvodcu hynutia.


Odber listových vzoriek

Termín odberu listových vzoriek

3. júna 2005

Prvý odber listových vzoriek k analýzam na zistenie skutočného stavu výživy viniča je vo fenofáze kvitnutia.

 

Pozor na aplikáciu herbicídov - jablone

2. júna 2005

Pri nezvládnutí ochrany proti burinám často používame herbicídy 'za každú cenu' bez dodržania návodov na aplikáciu - vznikajú škody...

 

Miešanie prípravkov na ochranu viniča

1. júna 2005

Ochranárske zásahy robíme spravidla miešaním prípravkov proti cieleným chorobám, škodcom, harmonizovaním výživy atp. Pri miešaní treba dodržat určité zásady...

Kvet viniča

Postreky do kvetu - áno, či nie?

30. mája 2005

Kvet viniča môže byť citlivý na niektoré postrekové prípravky - v aktívnom štádiu blizny. Preto sa pokúsime vyhnúť postrekom pri plnom kvitnutí..

 

Citlivosť odrôd, citlivosť polohy

26. mája 2005

Z hľadiska ochrany proti chorobám má značný význam citlivosť výsadby viniča, ktorej zohľadnením môžeme ochranu urobiť účinnejšou a zároveň úspornejšou..

 

Múčnatka viniča - prečo skoré postreky?

23. mája 2005

Pred kvitnutím sa múčnatka spravidla prejaví veľmi nenápadne, máme dojem, že postrek je predčasný..

 

Poškodenie viniča roztočmi

22. mája 2005

Kučeravosť (slabý - degeneratívny rast, deformované listy - v prechádzajúcom svetle žlté bodky- miesta vpichu a sania)...

 

Ochrana v polovici mája

11. mája 2005

V 19. a 20. týždni treba na rizikových lokalitách... (múčnatka, peronospóra, Petriho choroba, obaľovače, roztoče)

 

Prvá polovica mája - termín na hnojenie dusíkom

9. mája 2005

Správny pomer N/K je prvotne zodpovedný za množstvo i kvalitu úrody!Táto stránka vyzerá oveľa krajšie v prehliadači, ktorý podporuje web štandardy, ale je čitateľná v akomkoľvek prehliadači, či internetovom zariadeni.